6

Cách trỏ domain từ NameSilo về host

Chắc hẳn là bạn đã có một gói Host và boăng khoăng làm thế nào để trỏ domain NameSilo về host. Các bạn đừng lo lắng, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách trỏ domain từ NameSilo về Host.

1

Trỏ tên miền về Name Severed của Hosting

Tất nhiên rồi, đầu tiên các bạn phải Login NameSilo. Kế tiếp, chọn Manage My Domains.

Các bạn click và tên miền muốn trỏ về host.

Ở phần NameServers: Các bạn chọn Change để thay đổi.

Các bạn thay NameServer 1,2,3 bằng NameServer của các nhà cung cấp hosting. Sau đó Submit để gưi đi. Các bạn đợi tầm 20 phút hay có thể hơn để hoàn thành việc trỏ tên miền về hosting bằng NameServer.

2

Trỏ tên miền về địa chỉ IP của Host

Cũng tương tự ở trên. Các bạn vào tới bước này, thay vì chọn Change trong Name Servers mà các bạn chọn Upate trong DNS Records.

Sẽ hiển thị ra một bảng, các bạn click vào nút "X" màu đỏ trong "DELETE" để xoá DNS mặc định. Tiếp theo các bạn click và chữ "A" để thêm địa chỉ IP của host.

Ở phần HOSTNAME các bạn để trống nếu các bạn muốn tên miền không có "www". Còn phần IPV4 ADDRESS các bạn điền địa chỉ IP của nhà cung cấp Hosting vào và click SUBMIT.

Nếu các bạn muốn cùng lúc người dùng gõ tên miền không "www" và có "www" thì các bạn phải ghi đè lên. Giống như ở trên và điền "www" vào HOSTNAME. Click SUBMIT.

Như vậy các bạn trỏ thành công tên miền từ NameSilo về host. 

Võ Thanh Điền
 

Sống bằng nghề giáo viên. Thích dạy dỗ và đam mê Affiliate Marketing.

Click Here to Leave a Comment Below 6 comments