1

Mass Payment là gì và điều kiện để thực hiện thanh toán?

Một tính năng khá hay của tài khoản PayPal Business đó là Mass Payment. Cho phép gửi tiền cho một nhóm người rất lớn. Trong bài này, giúp bạn hiết được Mass Payment là gì và điều kiện để thực hiện thanh toán nhóm.Mass Payment là gì?​Mass payment được hiểu đơn giản là thanh toán nhóm. Thanh […]

Đọc Tiếp Bài Viết Này
4

Hướng dẫn tạo số điện thoại ảo của Mỹ bằng Textplus

Amazon đang siết chặt đối với người làm tiếp thị liên kết với Amazon ở Việt Nam. Vì vậy khi bạn dùng số điện thoại Việt để xác minh tài khoản rất khó khăn, có khi không được. Trong bài này mình hướng dẫn tạo số điện thoại ảo của Mỹ bằng Textplus.Textplus là gì?Textplus […]

Đọc Tiếp Bài Viết Này