• Home
  • Quyền riêng từ và bảo mật

Quyền riêng từ và bảo mật

Tại trang vothanhdien.com, thông tin của bạn được bảo mật. Khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn ở trang thì chúng sẽ được sự cho phép của chủ thông tin. Nếu bạn có bất kỳ báo cáo nào về sản phẩm hoặc dịch vụ thì vui lòng gửi báo cáo đến mail [email protected] Phản hồi của bạn sẽ hoàn thiện hơn sản phẩm của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN

​Gửi thông tin

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bình luận các vấn đề còn thắc mắc thì thông tin đó sẽ được bảo mật.

Thông tin trẻ em​

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi có thông tin cá nhân như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để xóa thông tin đó.​

Tính năng truyền thông xã hội​

​Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng truyền thông mạng xã hội, chẳng hạn như nút Like (Thích) trên Facebook, và các tiện ích, bao gồm nút Share (Chia sẻ) (gọi chung là "Tính năng"). Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để cho phép Tính năng hoạt động đúng cách. Các tính năng này được lưu trữ bởi một bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi và chúng cho phép bạn có khả năng đăng tải thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web này lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn. Các tương tác của bạn với các Tính năng này được điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin cá nhân

​Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà vì nó bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ hỗ trợ kỹ thuật khi bạn cung cấp thông tin cho mục đích đó). VoThanhDien.com sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn qua Internet hoặc email. (Các trường hợp ngoại lệ duy nhất của Tuyên bố này là "email dịch vụ và theo dõi" có thể thông báo cho bạn về thời gian hệ thống không hoạt động, các vấn đề hoặc thu hồi sản phẩm, email nhắc nhở thông tin sau khi bạn mua sản phẩm).

Sử dụng thông tin không phải cá nhân

​Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu ẩn danh và tổng hợp để tạo dữ liệu thống kê và báo cáo cho các mục đích khác. Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu ẩn danh và chia sẻ chúng với các đối tác cùng tiếp thị của mình nhằm cung cấp cho tất cả các khách hàng các sản phẩm và dịch vụ mong muốn cũng như để cải thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

Gửi thông báo qua email

VoThanhDien sẽ định kỳ gửi cho người dùng thông báo qua email về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các điểm ảnh theo dõi một cách tổng hợp để xác định có bao nhiêu người mở email của chúng tôi.

BẢO VỆ THÔNG TIN

VoThanhDien cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bao gồm mã hóa bằng SSL, để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.​

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ BẢN TUYÊN BỐ

VoThanhDien thỉnh thoảng sẽ cập nhật Bản tuyên bố này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Bản tuyên bố này hoặc về cách VoThanhDien sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, VoThanhDien sẽ đăng những thay đổi đó một cách rõ ràng trước khi thực hiện thay đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào có mức độ bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được từ bạn trước đây kém hơn khi chưa có sự đồng ý của bạn.​

VoThanhDien khuyến khích bạn nên xem lại Bản tuyên bố này định kỳ để được biết VoThanhDien đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến VoThanhDien

Được sửa đổi ngày 11 tháng 1 năm 2018