BƯỚC 3: ĐIỀN VÀO FORM VÀ ĐỢI


Mình cần bạn điền một số thông tin bên dưới để kiểm tra như: mã đơn hàng, ngày mua và tên nhà cung cấp Hosting, tên theme,... 

Chú ý: Sau khi check thông tin. Nếu thông tin hợp lệ thì gói quà tặng được gửi trực tiếp vào email khi bạn điền vào mẫu bên dưới. Vì vậy, cần đảm bảo chính xác thông tin bạn nhập vào bên dưới.​

Tên của bạn:
Tiếp theo, hãy cho mình biết mã ngày mua, mã đơn hàng, Hostingmục đích mua Hosting qua link của mình nhé!
Ngày mua:
Mã đơn hàng
Tiếp theo, hãy cho mình biết tên theme của Mythemeshop bạn muốn nhận và số điện thoại của bạn:
Bạn chọn 1 trong 112 theme của Mythemeshop:
(Tại Đây)
Tên theme:
Điện thoại:
Cuối cùng, hãy cho mình biết VoThanhDien.com cần làm gì để giúp bạn kiếm tiền online hoặc kinh doanh. Ý kiến của bạn, góp phần tăng chất lượng của Website.
Thông điệp:

Sau 24h nếu không nhận được email từ mình thì bạn chủ động liên hệ vào email [email protected]